CARIBISCHE MILITIE

CARIBISCHE MILITAIREN OP CURAÇAO & ARUBA

Aruba en Curaçao beschikken elk over professionele Caribische militaire eenheden, de Curaçaose Militie (CURMIL) en Arubaanse Militie (ARUMIL).

VEILIGHEID EN STABILITEIT

Caribische Milities zijn in dienst bij de overheid van Curaçao of Aruba en zijn tewerkgesteld bij Defensie in het Caribisch gebied. Zij werken in pelotons en volgen gezamenlijk een militaire opleiding. 

HOOFDTAKEN

•  Uitvoeren van militaire operaties

•  Verlenen bijstand & noodhulpverlening

•  Bewaken & beveiligen van militaire kazernes en installaties

•  Uitvoeren van ceremoniële taken op Curaçao en Aruba

OVER CZMCARIB

WERKEN BIJ DEFENSIE

ACTIVITEITEN

SERVICE

GOEDE DOELEN

EVENEMENTEN

SPORT

Deze website is bijgewerkt op 3 januari 2019. CZMCARIB hanteert inzake privacy en persoonsgegevens het privacybeleid van het ministerie van Defensie. 

Voor meer informatie en privacybeleid kijkt u op https://www.defensie.nl/privacy